Om MBF

Svenskt båtliv är huvudsakligen organiserat i två riksorganisationer, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.
Därutöver finns det några organisationer med rikstäckande verksamhet, bl.a. Svenska Kryssarklubben.

Svenska Båtunionen består av ett antal regionala förbund, ett av dem är Mälarens Båtförbund. Till de regionala förbunden är de enskilda båtklubbarna anslutna. Mälarens Båtförbunds ändamål och syfte är att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling.

Detta görs bl.a. genom att:

  • Vara en länk mellan båtklubbarna och Svenska Båtunionen samt andra organisationer och myndigheter vars verksamhet berör båtlivet.
  • Främja arbetet för en bra miljö och en oförstörd natur.
  • Vara en länk för kontakter mellan våra klubbar och att stödja dem i deras arbete för sina medlemmar.
  • Bevaka att våra vattenvägar hålls öppna, att utprickning och fyrbelysning bibehålles på en sådan nivå att även fritidsbåtar kan navigera säkert under alla förhållanden.

MBF’s stadgar (Fastställda vid Båtdagen 2016-03-08)