INFOBREV nr. 1 2019 från Mälarens Båtförbund

Här kan ni läsa Mälarens Båtförbunds första infobrev. Dessa brev är riktade till de anslutna klubbarna och kommer att publiceras tre gånger per år.

Båtklubbar anslutna till MBF

Arboga Bk, Borgåsunds Bk, Bk Gripen, Bk Piren,Båtklubben Tor, Bk Vega, BSK Sextanten,BS Lögarängen, Engelsbergs Bk, Enhörna Bk, Eskilstuna MBK, Fullerö Bk, Geddeholms Bk, Hallstahammar-Kolbäck Bk, Herresta Bk, Kolstundets Bk, Kungsörs MBK, Kungsörs SS, Kvicksunds BF, Köpings MBS, Lövsta Bk, Mariefreds Bk, Ringsö Bk, Sandgrynnans Bk, Solviks Bk, Sommaro Bk,Strängnäs SS, Strömsholms BK, Taxinge Bk, Torshålla MBK, Vintervikens Bk, Västanfors Bk, Västerås MBK, Åsunda Bk, Österby Bk,

NYTT FRÅN MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Rökaströmleden
Rökaströmleden som MBF projekterat och arbetat med i drygt två år har nu blivit verklighet. Sommaren 2018 genomfördes en ny sjömätning, vilket var en förutsättning för att få ett etableringstillstånd för leden från Transportstyrelsen.

Sjömärkena har satts ut av Sjöfartsverkets farledsbåt Candela på positioner som föreslagits av MBF och kommer genom ett avtal med Sjöfartsverket att kontrolleras på samma sätt som de farleder som Sjöfartsverket själv ansvarar för.

Det är vår förhoppning att leden, som utgör en ”tvärförbindelse” i nord-sydlig riktning, kommer att bli mycket utnyttjad av båtägare som tillhör någon av våra medlemsklubbar liksom av båtägare som är medlemmar i någon av båtklubbarna som tillhör Saltsjön-Mälarens Båtförbund. MBF och SMBF delar på kostnaden för utsättningen av sjömärkena i Röka Ström.

Vi är mycket glada över att vi med detta samarbete kunnat genomföra ett projekt som kommer att vara till stor nytta för båtlivet i Mälaren lång tid framöver

Seglingsbeskrivning till Röka ström
Eftersom sjökortets originalskala är 1:50000 är det svårt att redovisa en detaljerad bild av leden i Sjöfartsverkets sjökort.

MBF undersöker nu därför om sjökortsinformationen kan kompletteras med en seglingsbeskrivning i form av en ”navigeringsskiss” i lämplig skala. Tanken är att en seglingsbeskrivning ska kunna laddas ner från MBF:s hemsida.

Vi hoppas få tillstånd att använda data från sjömätningen och med hjälp av Hydrographica kunna ha en seglingsbeskrivning klar till nästa säsong. Nästa upplaga av Båtsportkortet över Mälaren kommer f.ö. också våren 2020.

3 nya båtklubbar inom MBF

Vi hälsar tre nya båtklubbar välkomna till Mälarens Båtförbund.

Enköping Segelsällskap med ca 550 medlemmar,

Göta Båtklubb med ett 100 tal samt Stallarholmens Båtklubb med ca. 150 medlemmar

SBU-BAS administrationssystem

Använder din båtklubb SBU´s webbaserade IT-system som förenklar klubbens administrativa arbete?
Systemet består av flera olika funktioner. Ett medlemsregister samt ett klubbregister där du kan hantera medlemmarnas båtar, bryggplatser samt uppställningsplatser på land.

Systemet har även funktioner för vaktlistor och vakttjänstgöring, disposition av utlämnade nycklar mm.

Den stora förenklingen är dock främst vid fakturering av klubbavgifter, reskontra samt hantering och skapande av bokföringsunderlag av fakturering och inbetalningar av fakturor.

Vill du veta mera?
Kontakta vår BAS-coatch Lennart Johansson på tfn
0760-511853.

SBU anordnar också kurser för nya eller tidigare användare.

NYTT FRÅN SVENSKA BÅTUNIONEN

SBU har fått en ny styrelse med Christer Eriksson som ordförande. Unionsstyrelsen har kommit igång med besök hos våra förbund och hitintills har det upplevts mycket positivt.

Ny hemsida

Unionsstyrelsen fattat beslut att erbjuda samtliga förbund den nya hemsida som SBU har tagit fram. Syftet är att förbunden lätt, tydligt och enkelt skall kunna sprida sin och SBU´s information till båtklubbana och dess medlemmar. Hemsidan är driftsäker och lättadministrerad

Båtmotorstölder

SBU har uppvaktat regeringen och gjort dem uppmärksamma på accelererande båt och motorstölder och om stöldligors framfart i Sverige.

Mot bakgrund av detta har vi svårt att förstå hur regering och riksdag skall kunna låta bli att lagstifta att utförsel av stöldgods blir ett smugglingsbrott.

Vårt arbete tillsammans med andra har fått till resultat att Tullen och Polisen nu har fått uppdraget att samverka på försök i några regioner, men vi arbetar vidare för att Tullen ska få utökade resurser så att man både kan ha kontroll över införsel och utförsel.

SBU genomför ett pilotprojekt med XRF-mätningar

SBU har tillsammans med Sweboat tagit fram en egen metod för att kunna tillhandahålla XRF-mätningar i egen regi. Målet är att under 2020 kunna erbjuda båtklubbar inom Svenska Båtunionen XRF-mätningar i egen regi.
XRF-mätning används för att på ett enkelt och snabbt sätt ta reda på om båtbotten har så höga biocidhalter att det bör saneras.

Unionsråd

SBU:s Unionsråd 2019 hålls den 16-17 november på Skogshem & Wijk, Lidingö.

På plats finns då representanter för 27 båtförbund.

Dessa är i sin tur fördelade på cirka 900 båtklubbar landet runt med totalt cirka 175 000 medlemmar.