E4 Förbifart Stockholm – bergtransport på Mälaren

Trafikverkets byggprojekt, E4 Förbifart Stockholm, påverkar farlederna kring Norra Lovön, Malmviken och Kungshatt.

För att spara på miljön och att inte belasta vägnätet med tunga transporter har projekt E4 Förbifart Stockholm byggt tre tillfälliga hamnar för att skeppa ut bergmassorna från tunnelbygget.

Under hösten 2017 började vi transportera bergmassor från vår tillfälliga hamn i Sätra och nu till våren 2018 startade även bergtransporter via de tillfälliga hamnarna på Norra Lovön och Malmviken.

Läs mer om vad som händer på Mälaren här!