Tonnageskatt införs för yrkessjöfarten

Att företag och branscher jublar när en ny skatt införs hör inte till vanligheterna, men det var just vad som hände när regeringen aviserade att en tonnageskatt ska införas under 2016. Det säger Pia Berglund, vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart i Transportstyrelsens poddradio.
– Det betyder otroligt mycket. Det har inte gått att bedriva sjöfart under svensk flagg för att det varit för dyrt, säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, tidigare Redareföreningen. För de tappra som har varit kvar under svensk flagg gör det mer av hjärta än något annat.

I Transportstyrelsens poddradio berättar Pia Berglund mer om vad den nya tonnageskatten kan komma att innebära, förutom fler svenskflaggade fartyg. Hon berättar också hur den nya skatten kommer att innebära tusentals nya jobb i landet.