Sjörapporter från Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ger regelbundet ut en publikation ”Sjörapporten” där man kan läsa om yrkessjöfarten.
Gå in på Sjöfartsverkets sida där alla ”Sjörapporter” finns att ladda ner som PDF. Mycket intressant läsning i vintermörkret (och andra årstider).