Rökaströmsleden återuppstår. Sjömätning har inletts.

Sjömätningarna i Röka ström har inletts

Sjömätningsbåten Peter Gedda

Onsdagen den 27 juni anlände Sjöfartsverkets sjömätningsbåt Petter Gedda till Strängnäs. Besättningen, bestående av Jesper Svensson och Christian Larsson, kommer att under några dagar genomföra Mälarens Båtförbunds uppdrag att sjömäta i passagen från Segeröfjärden till Arnöfjärden. Avsikten är att under 2019 kunna återetablera en farled för fritidsbåtar genom Röka ström.

Sjömätarna som genomför mätningen. Till vänster Jesper Svensson och till höger Christer Larsson.

Efter inledande kallibreringar av instrument inleddes mätningarna på sena onsdagseftermiddagen med mätningar norr om Segerön. Nordöstra delen av Segeröfjärden sjömätes förra gången 1883! Man kommer sedan att arbeta sig vidare norrut öster om Tynnelsö och sedan vidare ut mot Arnöfjärden enligt en av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen fastställd yta.

Sjömätningsbåten Petter Gedda, namngiven efter en av sjömätningens pionjärer på 1600-talet, är utrustad med ett s.k. multibeamlod som sänder ut 512 ”strålar”. Positioneringen sker med GPS med Lantmäteriets tilläggsystem Nätverks-RTK. Sammantaget ger det en djupmätning med ett par centimeters noggrannhet och där djupen får en position med en noggrannhet som ligger inom radien av en tennisboll.

Efter datainsamlingen sker en noggrann utvärdering med hjälp av såväl datorer som människor. Först därefter är det möjligt att ta ställning till om projektet kommer att lyckas.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *