Rökaström sjömätt!

Sjömätningsbåten Peter Gedda

Sista veckan i juni sjömättes Röka ström, farvattnet mellan Segeröfjärden utanför Strängnäs och Arnöfjärden. Målet är att återskapa den farled för fritidsbåtar som fanns här mellan 1993 och 2014 med återinvigning kommande vår.

Det var Sjöfartsverkets minsta mätbåt Petter Gedda som genomförde mätningarna och under de åtta dagar som sjömätningen pågick samlade man med sitt multibeamlod in 1 247 426 049 st. djupuppgifter! Den totala mätta ytan blev 4,77 kvadratkilometer.

MBF håller nu på med utvärdering av resultatet. Förhoppningen var att hitta ett vattendjup på 2.30 m vid medelvattenstånd i hela den tänkta sträckningen. Av det sjömätningsunderlag som vi fått ta del av framgår att det inte är några problem att göra detta – utom på ett kort avsnitt ca. 0,25 sjömil ostnordost om Kråkskäret. Här är vattendjupet ca. 2.10 m.

MBF kommer att ta fram ett förslag till hur en fritidsbåtsled genom Röka ström ska märkas ut. Förslaget kommer sedan att diskuteras med Transportstyrelsen. Med en fastställd utmärkningsplan kan MBF sedan börja ta in offerter för utsättning och underhåll av de sjömärken som behövs för att man i dagsljus ska kunna passera Röka ström med fritidsbåt.