Röka ström snart verklighet igen!

Sjöfartsverket arbetsbåt Candela som ska göra jobbet och i förgrunden står Candelas skeppare Niklas Gröndahl.

Mälarens Båtförbund har nu uppdragit åt Sjöfartsverket att sätta ut sjömärken i Röka ström igen. Med den återskapade farleden kommer det vara möjligt att på ett säkert sätt föra en fritidsbåt direkt mellan Strängnäs och de attraktiva områdena runt Grönsö. Målsättningen är att utmärkningen ska vara på plats före midsommar. Vår systerorganisation, Saltsjön Mälarens Båtförbund kommer att lämna ett väsentligt ekonomiskt bidrag till utsättningen av sjömärkena – något som vi i MBF är både glada och tacksamma för!

Totalt kommer 19 st. lateralmärken (styrbords- och babordsmärken) att sättas ut. Farledens huvudriktning blir från Arnöfjärden och mot Strängnäs, alltså grönt om styrbord vid resa mot Strängnäs. Det minsta vattendjupet i leden är 2.2 meter vid medelvattenstånd. Detta minsta vattendjup finns i en ca 40, meter lång sträcka som kommer att märkas ut på ett tydligt sätt.

De definitiva positionerna för sjömärkena kommer att fastställas i samband med utläggningen och sedan offentliggöras dels här på MBF:s hemsida, men givetvis också i Underrättelser För Sjöfarande på Sjöfartsverkets hemsida.

Så snart vi har mer information om när arbetet med utsättningen av sjömärkena kommer att ske kommer vi att förstås offentliggöra detta dels här, men också via mail till våra medlemsklubbar.

Att genomföra detta projekt ser MBF som ett mycket bra sätt att göra nytta för våra medlemsklubbar och därmed för väldigt många båtägare i Mälaren!