Organisation

Styrelsen


Ordförande
Yrjö Björkkvist
Tel: 070 249 32 12
E-mail: ordf@malarensbf.se

Vice ordförande 
Carl-Gustaf Leijonhufvud
Tel: 073-914 23 30
E-mail: vordf@malarensbf.se

Sekreterare 
Hans Wester
Tel: 073-156 66 90
E-mail: sekr@malarensbf.se

Kassör
Kristina Eklund
Tel: 076 - 842 62 39
E-mail: kas@malarensbf.se

Styrelseledamot
Carl-Gustaf Leijonhufvud
Tel: 073-914 23 30
E-mail: led1@malarensbf.se

Styrelseledamot
Anders Knutas
Tel: 070 445 64 98
E-mail: led-2@malarensbf.se


Styrelsesuppleant
Josef Marosan
Tel: 070 127 74 58
E-mail: supp1@malarensbf.se

Styrelsesuppleant
Anders Blomqvist
Tel: 070 562 14 52
E-mail: supp2@malarensbf.se

Styrelsesuppleant
Sonny Nilsson
Tel: 073 - 821 15 16
E-mail: supp3@malarensbf.se

Kommittéer


Förtjänst 
Magnus Thele
Tel: 070 - 632 44 20
E-mail: fortj@malarensbf.se

Farled
Anders Knutas
Tel: 070 445 64 98
E-mail: farl@malarensbf.se
 nn
Miljö 
Vakant
E-mail: miljo@malarensbf.se

Båtsäkerhet 
Vakant
E-mail: bes@malarensbf.se

Försäkring
Anders Blomqvist
Tel: 070 562 14 52
E-mail: fors@malarensbf.se
larsson

Information 
Lars Erik Larsson
Tel: 0158 - 340 60
E-mail: rev2@malarensbf.se

Funktionärer

Valberedning
Sammankallande
Styrelsen
E-mail: valb@malarensbf.se
Valberedning
Ledamot
Styrelsen
E-mail: valb2@malarensbf.se
Valberedning
Suppleant
Styrelsen
E-mail: valb3@malarensbf.se

Revisor
Antero Ellilä
Tel: 016 - 35 85 63
E-mail: rev1@malarensbf.se

Revisor
Lars Erik Larsson
Tel: 070 738 82 72
E-mail: rev2@malarensbf.se
Revisorsuppleant
Barbro Brunman

E-mail: revs@malarensbf.se


BAS-coach
Lennart Johansson
Tel: 076-051 18 53
E-mail: lennart.johansson@bas.batunionen.com

Övrigt

Svenska Båtunionen (SBU)
Tel: 08-545 859 60
E-mail: info@batunionen.com

Allmän information
info@malarensbf.se