Nyheter för din båtklubb

Nyheter för din båtklubb

Som du kanske känner till så är du som båtklubbsmedlem ägare av Svenska sjö, via Sveriges båtägarorganisationer. Det betyder att vi även har möjlighet att försäkra din båtklubb till ett förmånligt pris. Vi ber dig även uppmärksamma att vi 2015 kan stödja din båtklubb enligt följande.

En intäkt för båtklubben – 100 kr till din båtklubb per nytecknad försäkring

Det lönar sig att tipsa medlemmar om Svenska Sjö, båtklubbarnas eget försäkringsbolag. När medlem tecknar båtförsäkring i Svenska Sjö ger vi 100 kr till din båtklubb. Se till att vi har klubbens uppgifter för smidig utbetalning.

Banner & annons på båtklubben – tjäna 4 000 kr

Klubben kan tjäna upp till 4 000 kr per år genom banner på båtklubbens hemsida och annons i medlemsutskick. Läs mer på vår hemsida under rubriken ”För båtklubbar”.

Båtklubbens försäkringspremie minskas med 21%

Idag har över 1200 båtklubbar sina fastigheter och tillgångar försäkrade via Svenska Sjö. För att ytterligare stödja den ideella båtklubbverksamheten runt om i Sverige har vi i år sänkt båtklubbens försäkringspremie med över 20% . Det kan vi göra tack vare att vi inte har vanliga aktieägare som vill ha utdelning. Det är båtägareorganisationerna, och därmed du och din båtklubb som äger Svenska Sjö.

Informera året runt

Tänk på att det inte bara är på våren som försäkringen ska förnyas. Höst och vinter är utmärkt tid att se över sitt försäkringsskydd och komplettera med de uppgifter som tillkommit sedan sist. Föreslå att de medlemmar som har försäkring i annat bolag att i god tid före förnyelsen studera Svenska Sjös villkor och premier.

Meddela ändringar

Meddela när kontaktmännen byter adress eller telefonnummer. Det är viktigt för att informationen ska komma ut. Meddela också när nya kontaktmän har övertagit uppgiften.

Tips & ideer

Har ni tips och ideer på hur vi kan marknadsföra försäkringen bättre eller annat som kan förbättra för försäkringstagarna är ni välkomna att höra av er till BFKs kansli. Säkrast är att skriva brev eller skicka e-post, eftersom vi har svårt att hålla kontinuerlig bemanning på kansliet

Nya försäkringstagare

Svenska Seglarförbundet har beslutat att även medlemmar i klassförbund och klassföreningar äger rätt att teckna försäkring i Svenska Sjö. Däremot är det fortsatt så att rorsmannen (eller någon annan i besättningen) i en kappseglande båt måste tillhöra en klubb som är ansluten till Seglarförbundet. Vid RM och SM gäller detta för hela besättningen. Klassförbunden är cirka 70 st.

Annonser för klubbtidningen

Klubbannonsen som medföljer vart annat nummer av Svenska SjöRapporten är till för att publiceras i klubbtidningen etc. Varje införd annons ger 500 kr till klubben och 1200 kr alt. 2000 kr/säsong om ni har en banner på er hemsida (förstasidan) och som är länkad till vår hemsida. Erbjudandet för annonsen gäller max fyra gånger under året. Tänk på att det är en förmån för din klubb att få teckna en försäkring i Svenska Sjö.

Läs mer under Annonser.

Billig båt kan bli dyr

Kanske kan man tycka att det är onödigt att lägga pengar på försäkring om man bara använder båten ett par gånger per säsong. Det finns ju ingen lag på att man måste vara försäkrad.

Om olyckan ändå är framme, en propeller skadar en badgäst eller en olycklig situation inträffar vid den årliga klubbseglingen, finns en försäkring som täcker det värsta. Svenska Sjö är nästan ensamma om att erbjuda en ansvarsförsäkring just för dem som använder båten lite, men som vill ha ett grundskydd.

Premien för denna försäkring är ytterst blygsam om man jämför med vad en skada kan kosta.

svesjologo