mbf_loggo

Boka
Torsdag 21 mars
för 2019 års Båtdag på
HOTELL TaInn
VÄSTERÅS

Mer info om tider mm finns här

Alla båtdagsdokument finns på denna sida

Separat kallelse skickas ut senast tre veckor före mötet.

Utdrag ur MBF:s stadgar:
Motion skall senast 8 veckor (alltså senast 24 januari)  före Båtdagen inlämnas till Förbundsstyrelsen.
Motion väckt av enskild klubbmedlem skall behandlas av respektive
klubbstyrelse, vars yttrande skall bifogas.

VÄLKOMNA!