Historisk renovering av Göta kanal påbörjas

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes i början av 1800-talet. Projektet, som kallas Göta kanal 2.0, innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften ska säkras för många år framöver. Projektet inleds med två omfattande arbeten i Söderköping som är betydande för att kunna hålla kanalen öppen. Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner. Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/gota_kanalbolag_ab/pressreleases/historisk-renovering-av-goeta-kanal-paaboerjas-1317517?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email#.VsQuPL4I5bw.gmail