Framtidens sjökort

Var ligger närmaste tankställe? Är jag verkligen i farleden? Finns det något fågelskyddsområde i närheten? En konceptidé för en ny applikation kan förena samhällsnytta och sjösäkerhet samtidigt som den förenklar livet för fritidsseglare. – Läs mer här: