Förbundsråd 2015

Minnesanteckningar från Mälarens Båtförbunds Förbundsråd lördagen 14 november 2015 på hotell TaInn, Västerås

Ett 20tal delegater från ungefär lika många klubbar hade mött upp till 2015 års Förbundsråd.

deltagare
Enda frågan av vikt att diskutera var föreslagna ändringar i MBFs stadgar som väntas antas på kommande Båtdag.
Ingen av de närvarande hade något att invända mot det förslag Magnus Thele presenterade.

magnus

Men rådets behållning var föredraget av Mästerlotsen Anders Knutas som berättade mycket levande samt visade bilder hur en lotsning i Mälaren går till.

inge

Vi var många åhörare som häpnade över bilderna från bland annat slussen i Södertälje samt infarten mot Hjulstabron.
Vi fritidsbåtsägare fick oss en liten tankeställare hur vi ter oss från ”bryggan” på ett etthundra meter långt fartyg.
Dessutom att ”rött ljus” faktiskt betyder stopp även på sjön.
Det streck vi ser i våra sjökort betyder inte att vi i våra ”små” farkoster måstet ligga mitt på strecket, utan vi kan mycket väl hålla oss vid sidan om. Djupet finns i sjökortet och nog vet vi väl djupgåendet på våra kära flytetyg.
Anders nämnde att betydelsen kan komma att ändras från farled till farledsområde och då lär vi ju kanske förstå lite mer att vi kan hålla undan för de som är större.
Som hängiven lyssnare som fick ett antal AHA upplevelser kan jag varmt rekommendera denna typ av föredrag för alla och envar som tänker befinna sig på våra farvatten om somrarna.
Efter en god och närande lunch inledde Inge Bramer en nog så viktig och nyttig genomgång av BAS,

knutas

 

Mer om detta i en annan publikation, men kan nog komma att behövas mer utbildning i framtiden.

Material från BAS-genomgången

Här finns material från Inges genomgång:
Information
Instruktion hur man aktiverar Excel-macro för att plocka ut information ur nedladdad matrikel från BAS

 

Vid pennan Uno Karlsson Förbundssekreterare Mälarens Båtförbund

Bakom kameran: Lars Erik Larsson