Förbundsråd 2016

Minnesanteckningar från Mälarens Båtförbunds Förbundsråd 2016-11-12 i Västerås

 

Efter sedvanligt intagande av kaffe och en macka hälsade förbundsordförande Yrjö Björkqvist 15 deltagare från 12 klubbar välkomna till årets Förbundsråd.

Förbundsrådet

Rökaströmsleden

Anders Knutas och Tommi Rotonen redovisade en presentation av leden och dess historia.

Anders Knutas och Tommi Rotonen


1993 gjordes en sjömätning av leden från flotte och med handlod och ramning.
Positionerna togs ut i sjökortet och verifierades med GPS men på den tiden var noggrannheten i GPS-systemet dålig på grund av den SA-störning som då fanns i systemet.
Arbetet gjordes av ideella krafter inom Strängnäs SS.
1994 gjordes en utprickning och leden togs in i sjökortet.
Leden bekostades av Strängnäs Kommun, Strängnäs SS och Enköpings SS, för driften ansvarade Strängnäs SS.
2014 upptäckte Transportstyrelsen att prickarna positioner i sjökortet inte stämde med de angivna positionerna.
Då det med nuvarande regelverk inte är tillåtet att bara rätta upp positionerna meddelade Transportstyrelsen att om leden skulle bestå måste en ny sjömätning göras. Strängnäs SS hade inte de ekonomiska möjligheterna att göra en så kostsam sjömätning varför man ansökte om att få dra in leden. Mitt i sommaren 2015 drogs leden in och de utsatta sjömärkena togs bort.
Anders Knutas har inom MBF:s styrelse arbetat med ärenden och upprättat en mycket välgjord analys av nuläget och framtida möjligheter för att leden skall kunna återupprättas.
Efter presentationen och en del frågor och diskussioner gav Förbundsrådet MBF:s styrelse i uppdrag att arbeta vidare med projektet.

Presentationen (i PowerPoint) kan laddas ner här: Röka ström, presentation förbundsrådet 2016

Presentationen som PDF kan laddas ner här: Röka-ström-presentation-förbundsrådet-2016

Beboeliga Fritidsfartyg

Rolf Bergqvist och Peter Thörnqvist från Rithuset Arkitektkontor i Västerås presenterade sitt projekt om beboeliga fritidsfartyg.

Peter Thörnqvist och Rolf Bergqvist berättar om husbåtar

Västerås Stad kommer att inrätta kajplatser för några fartyg inom kort.
Fartygen kommer att finnas i två storlekar, en båt med längd <12m och ett skepp med längden 16m.


Intressant i sammanhanget är att fartygen inte behöver ha bygglov.
De kommer att vara försedda med motor och för rening av avloppsvattnet kommer det att finnas ett reningsverk ombord. Detta är godkänt enligt EU:s nya Fritidsbåtsdirektiv.
För strömförsörjning finns solpaneler och ett dieselelverk. När man ligger i hamn kan landström anslutas.
Huset byggs med modern teknik och därför kan energiförbrukningen hållas på en mycket låg nivå vilket ger möjlighet till boende året runt.

Ungdomsverksamhet i klubbarna

Ordförande Yrjö

Av de närvarande klubbarna är det endast Strängnäs SS och Båtsällskapet Lögarängen som har en ungdomsverksamhet.
I Västerås finns en jolleseglingsklubb som är mycket aktiv. I övriga närvarande klubbar finns det ingen ungdomsverksamhet värd namnet.
Hur skall vi få ungdomar intresserade av båtliv?
Frågan diskuterades och en synpunkt var att en rejäl förnyelse behövs med nya aktiviteter. Jollesegling i all ära men dagens ungdomar har många andra intressen. Navigationskurser för att kunna ge en grundläggande kunskap, ett ”mini-förarbevis” diskuterades.
Diskussionerna resulterade i ett konstaterade att ungdomsverksamheten måste uppdateras till dagens ungdomars intressen, detta är en stor utmaning för klubbarna.

Säkerhetsbesiktningar av båtar

Säkerhetsbesiktningen dog långsamt ut efter att Svenska Sjö tog bort kravet på besiktning av båtar äldre är 25 år. Verksamheten har legat helt nere i flera år men nu försöker SBU skaka liv i verksamheten igen.
En inventering av fortfarande aktiva besiktningsmän skall göras under vintern. Hur SBU kommer att gå vidare med projektet är i nuläget oklart.

Hemsidor i WordPress

Fredrik Klevenhaus

Efter en välsmakande lunch informerade Fredrik Klevenhaus om hus man använder verktyget WordPress för att sätta upp och underhålla en hemsida.
En hemsida för den fiktiva båtklubben Västerås nya båtklubb togs fram snabbt och enkelt.
Sidan utökades och dess layout förändrades med några enkla kommandon.
Wordpress, som är ett gratisprogram, är mycket kraftfullt och en mängd funktioner förevisades.
Överföring till WordPress av befintliga hemsidor som gjorts med andra verktyg kan göras tämligen enkelt men det kan hända att några klubbar behöver ta hjälp med detta för att sedan kunna administrera sin hemsida själv i fortsättningen.

Magnus Thele

Bakom kamerorna: Lars Erik Larsson och Yrjö Björkqvist