Farledskommittén

MBF:s farledskommitté bevakar vattenvägarna inom MBF:s område.


ridopilskar2014_1000

 

Farledskommittén bevakar att våra vattenvägar hålls öppna, att utprickning och fyrbelysning bibehålles på en sådan nivå att även fritidsbåtar kan navigera säkert under alla förhållanden.

MBF har idag ett antal sjömärken som skulle vara borttagna om inte MBF betalade underhållet för dessa. Det kan tex vara en prick som märker ut en svårbedömd grynna som båtlivet har nytta av men inte yrkessjöfarten.

MBF har även en fyr som underhålls och sköts av MBF:s medlemsklubbar i och kring Mariefred. Fyren heter Ridö-Pilskär och ligger mellan Mariefredsviken och Södra Björkfjärden (Se bilden).