Sjörapporter från Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ger regelbundet ut en publikation ”Sjörapporten” där man kan läsa om yrkessjöfarten. Gå in på Sjöfartsverkets sida där alla ”Sjörapporter” finns att ladda ner som PDF. Mycket intressant läsning i vintermörkret (och andra årstider).

Mälarprojektet – säkrare sjöfart på Mälaren

Mälarregionen kräver en god infrastruktur för näringslivets transportbehov och goda kommunikationer för medborgarna. Godstransporterna i regionen sker på väg, järnväg och med fartyg. Både vägnätet och järnvägen är hårt belastade. Därför har regeringen avsatt medel för att förbättra infrastrukturen för Läs mer…

Framtidens sjökort

Var ligger närmaste tankställe? Är jag verkligen i farleden? Finns det något fågelskyddsområde i närheten? En konceptidé för en ny applikation kan förena samhällsnytta och sjösäkerhet samtidigt som den förenklar livet för fritidsseglare. – Läs mer här: