Avlysning av allman farled 901 i Södertalje kanal oeh sluss

Sjöfartsverket beslutar med stod av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 901 i Södertälje kanal i delen under och vid Mälarbron ska vara avlyst för sjötrafik följande tider:

Tid
Lördagen den 23 mars 2019, mellan kl. 07:00 -19:00 samt söndag 24 mars 2019 mellan kl. 07:00 -19:00

Område
Området är begränsat från c:a 100 m norr om Mälarbron till c:a 100 m söder om Mälarbron

Se beslutet
Se området som avses