Rökaström sjömätt!

Sista veckan i juni sjömättes Röka ström, farvattnet mellan Segeröfjärden utanför Strängnäs och Arnöfjärden. Målet är att återskapa den farled för fritidsbåtar som fanns här mellan 1993 och 2014 med återinvigning kommande vår. Det var Sjöfartsverkets minsta mätbåt Petter Gedda Läs mer…