Åtgärdsprogram för förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön fastställt

Havs och Vattenmyndigheten fastställde den 14 december 2015 åtgärdsprogram för förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.
Programmet är en viktig del av Svensk havsmiljöförvaltning och det följer EU;s havsmiljödirektiv.
Programmet har samråtts mellan 1 februari och 30 april 2015.
Nu går programmet i tryck och kommer att finnas tillgängligt från 25 januari 2016.