Båtdagen 2016 avklarad

Båtdagen samlade ett ganska stort antal deltagare. 15 klubbar var representerade av förbundets 34 klubbar. Förhandlingarna leddes av Eije Gillhem som valdes till mötesordförande. Tack vare ett idogt arbete av valberedningen lyckade vi tillsätta samtliga poster förutom sekreterare. Ändringar i Läs mer…